Home

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment


Purpose of congress; to bring together academicians, young researchers and professionals working in the fields of agriculture and the environment, and discussing the scientific studies carried out and creating common ground. Publications in the congress will be presented in Turkish or English. Congress proceedings will be published in the congress book or in the “Academia Journal of Engineering and Applied Sciences” which is indexed in international indexes published by Biyosistem Publisher. Congress languages are English and Turkish.

 

Kongremizin amacı tarım ve çevre alanlarında çalışan akademisyenler, genç araştırmacılar ve profesyonelleri bir araya getirerek gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları ve sonuçlarını tartışmak ve ortak akıl oluşturmaktır. Kongremizde yayınlar Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilecektir. Kongre yayınları katılımcıların tercihine bağlı olarak bildiriler kitabında veya Biyosistem Yayıncılık tarafından yayımlanan uluslararası indexlerde taranan hakemli bir dergi olan “Academia Journal of Engineering and Applied Sciences” degisinde yayınlanacaktır. Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir.