Home

International Congress of Philosophy and Human Sciences

Kongremizin amacı Felsefe ve İnsan Bilimleri alanında çalışan akademisyenler, genç araştırmacılar ve profesyonelleri bir araya getirerek gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları ve sonuçlarını tartışmak ve ortak akıl oluşturmaktır. Kongremizde yayınlar Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilecektir. Kongre yayınları katılımcıların tercihine bağlı olarak bildiriler kitabında veya Biyosistem Yayıncılık tarafından yayımlanan uluslararası indexlerde taranan hakemli bir dergi olan “Academia Journal of Social Sciencesdegisinde yayınlanacaktır.

 

Purpose of congress; to bring together academicians, young researchers and professionals working in the fields of philosophies and human sciences, and discussing the scientific studies carried out and creating common ground. Publications in the congress will be presented in Turkish or English.  Congress proceedings will be published in the congress book or in the “Academia Journal of Social Sciences” which is indexed in international indexes published by Biyosistem Publisher.

Kongre Bilgileri Yakında Güncellenecektir